Kể lại một lần em mắc lỗi khiến bạn thân em buồn lòng (có yếu tố nghị luận)

Người bạn thân là người thấu hiểu, đồng cảm và cùng chung ta chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cuộc đời sẽ buồn biết mấy nếu không có người bạn nào.