Kể lại một lần em mắc lỗi khiến thầy cô giáo buồn lòng

Kể lại một lần em mắc lỗi khiến thầy cô giáo buồn lòng. Cô giáo tôi hiền lắm. Thế mà, có một lần, tôi đa mắc lỗi khiến cô rất buồn.