Lời tuyên bố độc lập trong bản Tuyên ngôn Độc lập có giá trị như thế nào ?

loi-tuyen-bo-doc-lap-trong-ban-tuyen-ngon-doc-lap-co-gia-tri-nhu-the-nao

Lời tuyên bố độc lập trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” có giá trị như thế nào ?

1. Đối với kẻ thù:

– Thoát ly hẳn với thực dân Pháp

– Xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp kí với Việt Nam

– Xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên Việt Nam.

⇒ 3 lời tuyên bố với mức độ tăng dần, từ ngữ hết sức chặt chẽ

2. Đối với nhân dân Việt Nam:

– Họ xứng đáng được hưởng độc lập, tự do

+ Dũng cảm chiến đầu và hy sinh biết bao xương máu chiến đấu cho nền độc lập tự do. Sự khẳng định rất hùng hồn thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng một loạt phép điệp từ đầy tính hùng biện: “1 dân tộc đã gan góc” (điệp 2 lần), “dân tộc đó phải được”(điệp 2 lần).

+ Đứng về phe đồng minh chống phát xít

+ Nêu cao lá cờ bác ái

– Nền độc lập ấy được bảo vệ bằng ý chí của người Việt Nam. Người đã khẳng định “Toàn thể dân tộc Việt Nam…nền tự do độc lập ấy” bộc lộ sức mạnh to lớn của tình cảm yêu nước của người Việt Nam trong truyền thống giữ nước quý báu.

– Kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân thế giới

– Khẳng định một lần nữa sự thật nước Việt Nam đã thành một nước tự do và độc lập.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: