Cảm nhận ý nghĩa văn bản “Mẹ tôi” của Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi

Tâm trạng của người bố khi thấy con vô lễ với mẹ trước mặt cô giáo. Đồng thời nhắc nhở chúng ta phải biết kính trọng, thương yêu, biết ơn cha mẹ của mình.