Miêu tả hình ảnh cây bàng trong sân trường em

Tán cây bàng trong sân trường em tỏa rộng che mát cả một góc sân. Vào những giờ ra chơi, lũ học sinh thường tụ tập vui chơi dưới gốc bàng mát rượi.