Miêu tả một con vật mà em yêu thích: miêu tả con vẹt

Đọc tiếp Miêu tả một con vật mà em yêu thích: miêu tả con vẹt