Nghị luận: Bi kịch của Chí Phèo là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Hơn thế, còn là bi kịch con người tự từ chối quyền làm người.

Đọc tiếp Nghị luận: Bi kịch của Chí Phèo là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Hơn thế, còn là bi kịch con người tự từ chối quyền làm người.