Vì sao có thể nói: Chạy đua vũ trang là đi ngược lại với lí trí?

Chạy đua vũ trang là tự là đi ngược lại với lí trí, ngược lại với tiến bộ và bản chất chân thiện của con người. Dù bất cứ lí do gì, khi con người tạo ra những thứ để hủy diệt đời sống con người đều là tội ác.