Nghị luận: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn”

nghi-luan-khi-biet-chon-cho-minh-mot-le-song-phu-hop-roi-song-het-minh-va-chay-het-minh-voi-no-moi-nguoi-se-co-duoc-mot-hanh-phuc-tron-ven

Nghị luận: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn”.


Dàn bài gợi ý:

  • Mở bài:

Mỗi con người là một cá thể khác biệt, có một năng lực riêng và một đời sống tinh thần riêng, không ai giống ai. không bao giờ chúng ta cảm thấy được hạnh phúc khi sống bằng ý nguyện và mơ ước của người khác. Bởi thế, có người khuyên rằng: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn”.

  • Thân bài:

Lẽ sống phù hợp: là quan niệm sống, thái độ sống, suy nghĩ, cách ứng xử, lối sống đúng đắn, phù hợp với khả năng của bản thân, với chuẩn mực đạo đức, yêu cầu của xã hội…

Câu nói khẳng định cách thức để con người có được hạnh phúc thực sự là phải có lối sống thật ý nghĩa và sống hết mình với lối sống đó.

– Trong cuộc sống, lẽ sống của mỗi người là khác nhau, nếu chân chính, phù hợp thì tất cả đều đẹp, đáng trân trọng.
– Lẽ sống phù hợp giúp mỗi người xác định được mục đích, việc làm cụ thể.
– Khi có lẽ sống, con người sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và xã hội…
– Lẽ sống đúng làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa, nhân văn hơn…
– Muốn vậy, mỗi người phải cố gắng hết sức mình, sống hết mình, cháy hết mình, sẵn sàng cho đi và hiến dâng.

⇒ Hạnh phúc trọn vẹn không đến từ việc ta chờ đợi nhận được những gì mà từ việc ta làm những gì có ý nghĩa.

– Thực tế không ít người sống ích kỉ, vụ lợi, tẻ nhạt, vô nghĩa, chạy theo những mục đích cá nhân bằng nhiều cách, coi thường lẽ sống. Những người như thế cần phê phán, lên án.

– Cần nhận thấy ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng cho mình một lẽ sống đẹp, có ý nghĩa.
– Mỗi người cần sống hết mình với niềm vui, đam mê khi làm những việc nhỏ cũng như việc lớn.

  • Kết bài

Chọn cho mình một lẽ sống phù hợp với lứa tuổi, với nhiệm vụ của một học sinh và cháy hết mình với nó (học tập, rèn luyện đạo đức…)

1 Trackback / Pingback

  1. Suy nghĩ: Hãy luôn sống trọn vẹn nhất - Theki.vn

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.