Nghị luận: “Nghệ thuật phải khơi gợi được niềm vui sống, lòng yêu đời…” (T. Aimatop)

“Nghệ thuật phải khơi gợi được niềm vui sống, lòng yêu đời. Nhưng cũng rất đúng nếu nói rằng: nghệ thuật bắt con người phải ngẫm nghĩ và xúc động, khơi gợi lên ở con người lòng trắc ẩn, sự … Đọc tiếp Nghị luận: “Nghệ thuật phải khơi gợi được niềm vui sống, lòng yêu đời…” (T. Aimatop)