Nghị luận: “Văn hóa không chỉ là một cái thắng giúp chúng ta dừng lại trước những cái xấu mà văn hóa còn vun đắp, giúp con người thăng hoa trước cái đẹp” (Giản Tư Trung).

nghi-luan-van-hoa-khong-chi-la-mot-cai-thang-giup-chung-ta-dung-lai-truoc-nhung-cai-xau-ma-van-hoa-con-vun-dap-giup-con-nguoi-thang-hoa-truoc-cai-dep-gian-tu-trung

Nghị luận: “Văn hóa không chỉ là một cái thắng giúp chúng ta dừng lại trước những cái xấu mà văn hóa còn vun đắp, giúp con người thăng hoa trước cái đẹp” (Giản Tư Trung).

1. Giải thích:

“Văn hóa” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kì lịch sử nhất định.

“Cái đẹp”: những gì có tác động tích cực vào cuộc sống con người, gây cho con người cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, giúp con người phát triển và hoàn thiện bản thân mình.

Ý kiến nêu lên vai trò của văn hóa trong quá trình vun đắp tâm hồn con người.

2. Bàn luận:

+ Văn hóa là những giá trị tiến bộ của loài người qua quá trình lịch sử. Hiểu biết văn hóa sẽ giúp con người phân định được tốt – xấu, cái tiến bộ – cái lỗi thời, sẽ minh định được ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai, mình sống trên đời này để làm gì. Văn hóa là cái thắng giúp chúng ta dừng lại trước những cái xấu.

+ Văn hóa tinh thần lưu giữ những vẻ đẹp tâm hồn, những bài học nhân sinh, quan niệm thẩm mĩ có giá trị của loài người. Hiểu biết về văn hóa con người sẽ được bồi đắp tâm hồn, biết cảm nhận, nâng nui, trân trọng cái đẹp.

+ Văn hóa còn tạo nên bản sắc của một dân tộc. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng là một biểu hiện yêu nước.

+ Thực tế vẫn còn hiện trạng thiếu văn hóa, vô văn hóa của một bộ phận thanh niên ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như văn hóa giao thông, văn hóa xếp hàng, văn hóa facebok, văn hóa giao tiếp… rất cần phê phán.

3. Bài học:

+ Mỗi người cần có nhận thức đầy đủ về vai trò của văn hóa để có ý thức trau dồi, tìm hiểu.

+ Mỗi người cần có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và tạo nên các giá trị văn hóa dân tộc.
Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.