Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Mở bài:  Xuân Quỳnh là một trong những cây út tre tiêu biểu nhất của nền văn học kháng chiến chống Mĩ ứu nước. Sóng là một bài thơ biểu hiện rõ nét nhất … Đọc tiếp Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh