Đọc – hiểu văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

huong-dan-tim-hieu-van-ban-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi-cua-vu-khoan (1).jpg

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

I – Đọc – hiểu chú thích:

1. Tác giả:

Vũ Khoan: nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Tác phẩm:

– Xuất xứ: Bài viết ra đời năm 2001, đất nước đang phát triển trong xu thế hội nhập, nền kinh tế có xu hướng toàn cầu.

– Thể loại: văn bản nhật dụng.

– Đại ý: Điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam và những hành trang cần chuẩn bik để bước vào thế kỉ mới.

– Bố cục:

– Phần 1 (từ đầu … càng nổi trội) : Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

– Phần 2 (tiếp … điểm yếu của nó) : Bối cảnh thế giới và những yêu cầu của nó.

– Phần 3 (tiếp … và hội nhập) : Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

– Phần 4 (còn lại) : Nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ ngày nay.

II. Đọc – hiểu văn bản:

1. Xác định vai trò của con người:

– Con người là động lực phát triển của lịch sử.

– Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh, con người giữ vai trò chủ lực.

2.  Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước trong thời kì hội nhập:

+ Bối cảnh của thế giới hiện nay: khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại, sự giao thoa, hội nhập ngày càng sâu rộng giữa các nền kinh tế.

– Mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước:

+ Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.

3. Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam cần được nhìn nhận rõ khi bước vào thế kỉ mới:

+ Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành → chưa kịp thích ứng với nền kinh tế mới.

+ Cần cù, sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, không coi trọng tính nghiêm ngặt của quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương → Ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và thôn dã, là vật cản ghê gớm.

+ Có truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đố kị nhau trong làm ăn và cuộc sống hằng ngày → Ảnh hưởng tới đạo đức, giảm đi sức mạnh và tính liên kết.

   – Bản tính thích ứng nhanh dễ hội nhập nhưng có tính kì thị trong kinh doanh, khôn lỏi, khôn vặt, mưu mẹo → Cản trở kinh doanh và hội nhập.

4. Nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ ngày nay:

– Nhiệm vụ : nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để không bị tụt hậu và bắt kịp bước đi của thời đại. Đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận nền kinh tế tri thức.

– Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. Vì máy móc và các yếu tố khác có tân tiến hiện đại đến bao nhiêu cũng là do con người sản xuất, sáng tạo ra, không thể thay thế được con người, đặc biệt trong nền kinh tế tri thức.

* Ghi nhớ:

– Với lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị đầy thuyết phục, bài viết chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Đồng thời, tác giả xác định và nhấn mạnh nhiệm vụ của giới trẻ hiện nay, để bước vào thế kỷ mới, không có sự chuẩn bị nào quan trọng hơn là sự chuẩn bi về con người.

– Để đưa đất nước đi lên, chúng ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ nhất.

– Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ thích họp làm cho câu văn vừa sinh động, cụ thể lại vừa ý vị sâu sắc mà vẫn ngắn gọn.

– Sử dụng ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống qua cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu; lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục.

III. Luyện tập

Câu 1: Trong bài này, tác giả cho rằng: “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con nười là quan trọng nhất”. Theo em, điều đó có đúng không? Vì sao?

Gợi ý làm bài:

Giải thích:

– Sự chuẩn bị bản thân con người (hành trang vào thế kỉ mới) ở đây được dùng với nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, kĩ năng, nhân cách, thói quen lối sống… để đi vào một thế kỉ mới

Tại sao bước vào thế kỉ mới, hành trang quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người?

– Vì con người là động lực phát triển của lịch sử.

– Vai trò con người càng nổi trội trong thế kỉ XXI, khi nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ, sự hội nhập kinh tế, văn hoá toàn cầu diễn ra là cơ hội, thách thức sự khẳng định mỗi cá nhân, dân tộc.

2. Cần làm gì cho việc chuẩn bị bản thân con người trong thế kỉ mới?

– Tích cực học tập tiếp thu tri thức.

– Rèn luyện đạo đức, lối sống đẹp, có nhân cách, kĩ năng sống chuẩn mực.

– Phát huy điểm mạnh, từ bỏ thói xấu, điểm yếu.

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.