Phân tích vẻ đẹp hình tượng con sông Đà trong tùy bút Sông Đà của Nguyễn Tuân

Phân tích vẻ đẹp hình tượng con sông Đà trong tùy bút Sông Đà của Nguyễn Tuân. Sồng Đà vừa hung bạo, dữ dằn vừa thơ mộng, trữ tình, đằm thắm.