Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. Rừng xà nu là bản trường ca hào hùng ca ngợi và khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước; lí giải quá trình tất yếu phải đứng lên cầm vũ khí chiến đấu của nhân dân Tây Nguyên.