Phân tích ý nghĩa và giá trị truyện ngắn Ông già và biển cả của Hê-minh-uê

Phân tích ý nghĩa và giá trị truyện ngắn “Ông già và biển cả” của Hê-minh-uê. Mở bài: Hê-minh-uê (1988 – 1961) – là nhà văn lớn của nước Mĩ thế kỉ XX. Bằng những trang viết xuất sắc, Hê-minh-uê đã … Đọc tiếp Phân tích ý nghĩa và giá trị truyện ngắn Ông già và biển cả của Hê-minh-uê