Phương thức biểu đạt của văn bản

phuong-thuc-bieu-dat-cua-van-ban

Phương thức biểu đạt của văn bản

Phương thức biểu đạt

Nhận diện qua mục đích giao tiếp

Tự sự (kể chuyện, tường thuật):

Tự sự là kể lại, thuật lại sự việc, là phương thức trình bày 1 chuỗi các sự việc, sự việc này đẫn đến sự việc kia, cuối cùng kết thúc thể hiện 1 ý nghĩa.

Miêu tả

 Miêu tả là làm cho người đọc, người nghe, người xem có thể thấy trạng thái, sự vật, hiện tượng, con người

Biểu cảm

Là bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.

Nghị luận

Là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải, trái, đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ của người nói, người viết.

Thuyết minh

Được sử dụng khi cần cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức về 1 sự vật, hiện tượng nào đó cho người đọc , người nghe.

Hành chính – công vụ

Trình bày ý muốn, quyết định nào đó, thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người với người

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.