Suy nghĩ về câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen”.

suy-nghi-ve-cau-tuc-ngu-tram-hay-khong-bang-tay-quen

Suy nghĩ về câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen”.

  • Mở bài:

– Mối quan hệ giữa nhận thức và thực tiễn, lý thuyết và thực hành, học và hành được con người quan tâm, nghiên cứu từ trước đến nay.

– Nhân dân ta đã tổng kết kinh nghiệm vể mối quan hệ đó qua câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen“.

  • Thân bài:

1. Giải thích:

“Trăm hay”: Lý thuyết thu nhận được đưa qua sách vở hoặc qua sự hướng dẫn của người khác →  biết nhiều kiến thức, hiểu biết thông thái.

– “Tay quen”: Tay làm nhiều nên quen, tự mình thực hành đến mức thành thạo, đúc rút nhiều kinh nghiệm → giỏi thực hành.

→ Ý nghĩa khái quát của câu tục ngữ:

+ Đúc rút kinh nghiệm trong nhận thức và thực tiễn lao động của nhân dân ta: đề cao vai trò của ứng dụng thực hành hơn hiểu biết lí thuyết.

+ Thể hiện tư tưởng nhân sinh của dân tộc vốn yêu lao động, cần cù chăm chỉ.

+ Thể hiện mặt hạn chế trong việc đánh giá mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành, nhận thức và thực tiễn.

2. Chứng minh:

a. Phân tích, khẳng định những mặt đúng, tích cực của câu tục ngữ:

– Vận dụng lý lẽ và dẫn chứng để xác định tầm quan trọng của việc thực hành:

+ Chỉ giỏi lý thuyết, có hiểu biết nhiều nhưng không biết áp dụng vào thực tiễn thì chỉ là nói suông, nói hay làm dở

+ Thực hành giỏi giúp con người vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để làm ra những sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cuộc sống.

+ Chỉ có việc ứng dụng thành thạo mới mang lại hiệu quả thiết thực cho bản thân, cho xã hội.

– Ví dụ:

+ Một số tấm gương tự học, sớm tiếp xúc với thực tế của các nhà văn Macxim Gorki, Nguyên Hồng, Tô Hoài giúp đúc rút kinh nghiệm nghề nghiệp và vốn sống quí báu

+ Câu nói: Trường đời là trường đại học của tôi; Đi một ngày đàng học một sàng khôn…

b. Phân tích những khía cạnh hạn chế của câu tục ngữ:

– Vận dụng lý lẽ và dẫn chứng để chỉ ra tầm quan trọng và tác dụng của lý thuyết:

+ Lý thuyết vẫn có vai trò quan trọng hướng dẫn, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả cho việc thực hành

+ Xem thường lý thuyết, chỉ tin vào sự quen tay sẽ dẫn đến kết quả phiến diện, hậu quả khôn lường.

– Ví dụ: Nhu cầu đổi mới và thực tiễn sản xuất hiện đại.

+ Ở Việt Nam, việc nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền đời của đất nước có truyền thống nông nghiệp mà phải dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật tiên tiến trên thế giới.

+ Những làng nghề truyền thống như rượu làng Vân, lụa Hà Đông, gốm Bát Trang…không thể nâng cao chất lượng sản phẩm nếu không ứng dụng kiến thức khoa học tiên tiến

c. Mở rộng bàn luận:

– Phê phán những quan niệm chỉ đề cao lí thuyết, xem nhẹ thực hành.

– Khẳng định mối quan hệ khăng khít biện chứng giữa lý thuyết và thực hành (thực hành bổ sung cho lý thuyết, lý thuyết hướng dẫn cho thực hành).

d. Bài học nhận thức và hành động:

– Xác định thái độ đúng đắn: giữa lí thuyết và thực hành có mối quan hệ tác động tương hỗ, không thể coi nhẹ hoặc đề cao quá mức mặt nào. Học phải đi đôi với hành.

– Thực hành dưới sự định hướng của lý thuyết, lý thuyết phải luôn luôn đi đôi với thực hành, lý thuyết được kiểm nghiệm qua thực hành. Thực hành bổ sung và nâng cao lý thuyết.

  • Kết bài:

– Khẳng định vấn đề: Kết hợp chặt chẽ giữa thực hành với lý thuyết mới làm nên thành công. Kế thừa tư tưởng của người xưa nhưng có phê phán, sáng tạo không rập khuôn, máy móc.

Xem thêm: Suy nghĩ về ý nghĩa câu tục ngữ: “Học đi đôi với hành”.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.