Suy nghĩ về tình mẹ qua câu thơ: Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con (Chế Lan Viên)

Đọc tiếp Suy nghĩ về tình mẹ qua câu thơ: Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con (Chế Lan Viên)