cam-hung-ve-dat-nuoc

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

05/05/2022 Thế Kỉ 0

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Mở bài: [Đọc thêm…]

lam-ro-net-dac-sac-cua-the-loai-ki-viet-nam-hien-dai-qua-hai-bai-ki-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-va-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-hoang-phu-ngoc-tuong

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

09/04/2022 Thế Kỉ 0

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Hướng dẫn làm bài: [Đọc thêm…]

nghe-thuat-la-linh-vuc-cua-cai-doc-dao-vi-vay-no-doi-hoi-nguoi-sang-tac-phai-co-phong-cach-noi-bat-tuc-la-co-net-gi-do-rat-rieng-moi-la-the-hien-trong-cac-tac-pham-cua-minh

Chứng minh: Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, vì vậy, nó đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật, tức là có nét gì đó rất riêng, mới lạ thể hiện trong các tác phẩm của mình

06/03/2021 Thế Kỉ 1

Có ý kiến cho rằng: Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, vì vậy, nó đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật, tức là có nét gì đó rất riêng, mới lạ thể hiện [Đọc thêm…]