qua-bai-tho-anh-trang-cua-nguyen-duy-hay-lam-ro-y-kien-mot-bai-tho-hay-khong-bao-gio-ta-doc-qua-mot-lan-ma-bo-xuong-duoc-ta-se-dung-tay-tren-trang-giay-dang-le-lat-di-va-doc-lai-bai-tho

Qua bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy hãy làm rõ ý kiến: “Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. (…). Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt không rời trang giấy”.

30/01/2022 Dương Lê 0

Qua bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy hãy làm rõ ý kiến: “Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi, [Đọc thêm…]