qua-bai-tho-anh-trang-nguyen-duy-hay-lam-sang-nhan-dinh-tac-pham-vua-la-ket-tinh-tam-hon-nguoi-sang-tac-vua-la-soi-day-truyen-cho-moi-nguoi-su-song-ma-nghe-si-mang-trong-long

Qua bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, hãy làm sáng tỏ nhận định: Tác phẩm vừa là kết tinh tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng

19/10/2017 theki.vn 2

Qua bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Tác phẩm vừa là kết tinh tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng”