o-truyen-ngan-vo-nhat-kim-lan-chu-tam-mieu-ta-ki-luong-hien-thuc-tan-khoc-trong-nan-doi-the-tham-mua-xuan-1945-y-kien-khac-thi-nhan-manh-o-tac-pham-nay-nha-van-chu-yeu-huong-vao-the-hien-ve-dep-t
nhung-nguoi-doi-kho-du-ke-ben-cai-chet-van-khat-khao-hanh-phuc-huong-ve-anh-sang-tin-vao-su-song-va-van-hy-vong-o-tuong-lai-van-muon-song-so

Qua tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, hãy chứng minh: Những người đói khổ dù kề bên cái chết vẫn khát khao hạnh phúc, hướng về ánh sáng, tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người

10/08/2020 Dương Lê 2

Qua tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân, hãy chứng minh: “Những người đói khổ dù kề bên cái chết vẫn khát khao hạnh phúc, hướng về ánh sáng, tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, [Đọc thêm…]