bai-1-de-tai-chi-tiet-tinh-cach-nhan-vat-van-ban-tom-tat-mo-rong-thanh-phan-chinh-va-trang-ngu-cua-cau-bang-cum-tu-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 1: Đề tài và chi tiết; Tính cách nhân vật; Văn bản tóm tắt; Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từ (Bài 1, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 theki.vn 0

Tri thức ngữ văn: Đề tài và chi tiết; Tính cách nhân vật; Văn bản tóm tắt; Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từ. 1. Đề tài và chi tiết. – Đề tài là [Đọc thêm…]