bai-3-trinh-bay-y-kien-ve-mot-van-de-doi-song-duoc-goi-ra-tu-mot-nhan-vat-van-hoc-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học) (Bài 3, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

28/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học). Đề bài: Nhân vật trong tác phẩm văn học rất phong phú, đa dạng (con người, loài vật, đồ vật, cây [Đọc thêm…]