bai-3-kien-thuc-ngu-van-luan-de-luan-diem-li-le-bang-chung-dien-dich-quy-nap-song-hanh-phoi-hop-ngu-van-8-ket-noi-tri-thuc

Kiến thức Ngữ văn Bài 3: Luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận, Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. (Bài 3, Ngữ văn 8, tập 1, Kết Nối Tri Thức)

03/05/2023 theki.vn 0

Kiến thức Ngữ văn: Luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận, Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. 1. Luận đề, luận điểm trong văn bản nghị luận. – Luận đề [Đọc thêm…]

bai-3-viet-bai-van-nghi-luan-ve-mot-van-de-doi-song-con-nguoi-trong-moi-quan-he-voi-xa-hoi-cong-dong-dat-nuoc-ngu-van-8-ket-noi-tri-thuc

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) (Bài 3, Ngữ văn 8, tập 1, Kết Nối Tri Thức)

03/05/2023 theki.vn 0

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước). Đề bài: Mỗi cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ với cộng đồng, đất [Đọc thêm…]

bai-3-thao-luan-ve-mot-van-de-trong-doi-song-phu-hop-voi-lua-tuoi-y-thuc-trach-nhiem-voi-cong-dong-cua-hoc-sinh-ngu-van-8-ket-noi-tri-thuc

Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh) (Bài 3, Ngữ văn 8, tập 1, Kết Nối Tri Thức)

03/05/2023 theki.vn 0

Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh) Đề bài: Trước những vấn đề của cuộc sống, không phải mọi người đều nhận thức [Đọc thêm…]