bai-3-kien-thuc-ngu-van-ngu-van-8-canh-dieu

Kiến thức Ngữ văn Bài 3: Văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; Cách trình bày thông tin văn bản; Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; Văn bản kiến nghị (Ngữ văn 8, tập 1, Cánh Diều)

02/05/2023 theki.vn 0

Kiến thức ngữ văn: Văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; Cách trình bày thông tin văn bản; Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; Văn bản kiến [Đọc thêm…]