bai-4-tri-thuc-ngu-van-van-ban-thong-tin-tong-hop-ban-tin-quan-diem-cua-nguoi-viet-phuong-tien-giao-tiep-phi-ngon-ngu

Tri thức Ngữ văn Bài 4: Văn bản thông tin tổng hợp; Bản tin; Quan điểm của người viết; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (Bài 4, Ngữ văn 10, tập 1, Chân trời sáng tạo).

05/02/2023 theki.vn 0

Tri thức Ngữ văn: Văn bản thông tin tổng hợp; Bản tin; Quan điểm của người viết; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Văn bản thông tin tổng hợp. – Văn bản thông tin tổng hợp là một dạng [Đọc thêm…]