bai-4-nha-hat-cai-luong-tran-huu-trang-khanh-thanh-phong-truyen-thong-them-mot-ban-dich-truyen-kieu-sang-tieng-nhat-ngu-van-10-chan-troi-sang-tao

(Bài 4). Văn bản: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật (Ngữ văn 10, Chân trời sáng tạo).

05/02/2023 Thế Kỉ 0

Đọc hiểu văn bản: VĂN BẢN 1: NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG KHÁNH THÀNH PHÒNG TRUYỀN THỐNG. VĂN BẢN 2: THÊM MỘT BẢN DỊCH “TRUYỆN KIỀU” SANG TIẾNG NHẬT Trước khi đọc. Tin tức cần cho cuộc sống [Đọc thêm…]