Không có ảnh

Tri thức Ngữ văn Bài 4: Văn bản nghị luận; Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng; Thành ngữ; Dấu chấm phẩy (Trích Tuyển tập Nguyễn Đăng Mạnh) (Bài 4, Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều)

19/05/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức Ngữ văn: Văn bản nghị luận; Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng; Thành ngữ; Dấu chấm phẩy. I. Văn bản nghị luận. – Văn bản nghị luận là loại văn bản nhằm thuyết phục người đọc, người [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (theo Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường của Bùi Mạnh Nhị) (Bài 4, Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều)

16/05/2023 Cô Hiền Phương 0

Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (theo Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường của Bùi Mạnh Nhị) * Nội dung chính: Qua văn bản Thánh Gióng [Đọc thêm…]