bai-5-hoi-long-tong-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Hội lồng tồng (Theo Mùa xuân và phong tục Việt Nam của Trần Quốc Vượng – Lê Văn Hảo – Dương Tất Từ) (Bài 5, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

26/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Đọc hiểu văn bản: Hội lồng tồng (Theo Trần Quốc Vượng – Lê Văn Hảo – Dương Tất Từ, Mùa xuân và phong tục Việt Nam) * Nội dung chính: Văn bản tái hiện lại hình ảnh của lễ hội Lồng [Đọc thêm…]