bai-5-kien-thuc-ngu-van-boi-canh-lich-su-van-hoa-xa-hoi-voi-viec-doc-hieu-tac-pham-van-hoc-nghi-luan-xa-hoi-trung-dai-tho-nom-duong-bien-phap-liet-ke-ngu-van-10-canh-dieu

Bài 5. Kiến thức Ngữ văn: Bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; Nghị luận xã hội trung đại; Thơ Nôm Đường; Biện pháp liệt kê (Ngữ văn 10, Cánh Diều)

19/03/2023 Thế Kỉ 0

Kiến thức Ngữ văn: Bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; Nghị luận xã hội trung đại; Thơ Nôm Đường; Biện pháp liệt kê. 1. Bối cảnh lịch sử, văn hoá, [Đọc thêm…]