tieu-thuyet-va-truyen-ngan-diem-nhin-nghe-thuat-nguoi-ke-chuyen-han-tri-nguoi-ke-chuyen-toan-tri-bien-phap-tu-tu-chem-xen-ngu-van-10-canh-dieu

Bài 6. Kiến thứ Ngữ văn: Tiểu thuyết và truyện ngắn; Điểm nhìn nghệ thuật, người kể chuyện hạn tri, người kể chuyện toàn tri; Biện pháp tu từ chêm xen (Ngữ văn 10, Cánh Diều)

19/03/2023 Thế Kỉ 0

Kiến thứ Ngữ văn: Tiểu thuyết và truyện ngắn; Điểm nhìn nghệ thuật, người kể chuyện hạn tri, người kể chuyện toàn tri; Biện pháp tu từ chêm xen. 1. Tiểu thuyết và truyện ngắn. – Tiểu thuyết và truyện [Đọc thêm…]