bai-7-tri-thuc-ngu-van-nguoi-ke-chuyen-ngoi-thu-nhat-va-ngoi-thu-ba-cam-hung-chu-dao-bien-phap-chem-xen-va-bien-phap-liet-ke-ngu-van-10-ket-noi-tri-thuc

Bài 7. Tri thức Ngữ văn: Người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba; Cảm hứng chủ đạo; Biện pháp chêm xen và biện pháp liệt kê (Ngữ văn 10, Kết Nối Tri Thức)

07/02/2023 Thế Kỉ 0

TRI THỨC NGỮ VĂN. Người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. – Người kể chuyện ngôi thứ nhất là người kể xưng “tôi” hoặc một hình thức tự xưng tương đương. Tuỳ theo mức độ tham gia [Đọc thêm…]