bai-8-cac-van-de-duoc-ban-trong-van-ban-nghi-luan-moi-lien-he-giua-cac-y-kien-li-le-bang-chung-trong-van-ban-nghi-luan-bien-phap-lien-ket-thuat-ngu-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 8: Các vấn đề được bàn trong văn bản nghị luận; Mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận; Biện pháp liên kết; Thuật ngữ (Bài 8, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 theki.vn 0

Tri thức ngữ văn: Các vấn đề được bàn trong văn bản nghị luận; Mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận; Biện pháp liên kết; Thuật ngữ. 1. Các vấn đề [Đọc thêm…]