Không có ảnh

Tri thức Ngữ văn Bài 9: Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; Cước chú; Tài liệu tham khảo (Bài 9, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; Cước chú; Tài liệu tham khảo. 1. [Đọc thêm…]