bai-9-van-ban-doan-van-trong-van-ban-tu-muon-va-hien-tuong-vay-muon-tu-ngu-van-6-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 9: Văn bản, Đoạn văn trong văn bản, Các yếu tố và cách triển khai của văn bản thông tin, Văn bản đa phương thức,  Từ mượn và hiện tượng vay mượn từ. (Bài 9, Ngữ văn 6, tập 2, Kết nối tri thức)

20/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Văn bản, Đoạn văn trong văn bản, Các yếu tố và cách triển khai của văn bản thông tin, Văn bản đa phương thức,  Từ mượn và hiện tượng vay mượn từ. 1. Văn bản. – [Đọc thêm…]