Không có ảnh

Tri thức Ngữ văn bài 9: Truyện ngắn; đặc điểm nhân vật; lời người kể chuyện và lời nhân vật; Trạng ngữ; Tả cảnh sinh hoạt (Bài 9, Ngữ văn 6, tập 2, Cánh Diều)

14/05/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức Ngữ văn: Truyện ngắn; Đặc điểm nhân vật; Lời người kể chuyện và lời nhân vật; Trạng ngữ; Tả cảnh sinh hoạt. 1. Truyện ngắn; đặc điểm nhân vật; lời người kể chuyện và lời nhân vật. – [Đọc thêm…]