bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh-cua-pham-tien-duat-la-mot-khuc-trang-ca-trong-ban-giao-huong-anh-hung-ve-nguoi-linh-trong-khang-chien-chong-mi-cuu-nuoc

Có người cho rằng: Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật là một khúc tráng ca trong bản giao hưởng anh hùng về người lính trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Em hãy viết bài văn nghị luận để làm làm rõ nhận định trên.

12/05/2021 Dương Lê 0

Có người cho rằng: “Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật là một khúc tráng ca trong bản giao hưởng anh hùng về người lính trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước.” Em hãy viết [Đọc thêm…]

qua-bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh-cua-pham-tien-duat-hay-lam-sang-to-y-kien-nghe-thuat-giai-phong-duoc-cho-con-nguoi-khoi-nhung-bien-gioi-cua-chinh-minh-nghe-thuat-xay-dung-con-nguoi-hay-noi-c

Qua Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, hãy làm sáng tỏ ý kiến: Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được.

12/05/2021 Dương Lê 0

Qua Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, [Đọc thêm…]