qua-bai-tho-tay-tien-cua-quang-dung-va-viet-bac-cua-to-huu-lam-sang-to-nhan-dinh-moi-cong-dan-deu-co-mot-dang-van-tay-moi-nha-tho-thu-thiet-deu-co-mot-dang-van-chu-khong-tron-lan-le-dat

Qua bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc của Tố Hữu, làm sáng tỏ nhận định: Mỗi công dân đều có một dạng vân tay. Mỗi nhà thơ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ Không trộn lẫn (Lê Đạt)

24/03/2021 Duong Le 0

Qua bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc của Tố Hữu, làm sáng tỏ nhận định: “Mỗi công dân đều có một dạng vân tay. Mỗi nhà thơ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ Không [Đọc thêm…]