viet-doan-van-ngan-khoang-200-tu-suy-nghi-nguoi-thanh-cong-luon-tim-thay-co-hoi-trong-moi-kho-khan-ke-that-bai-luon-thay-kho-khan-trong-moi-co-hoi

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) suy nghĩ: Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội.

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) suy nghĩ: Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người thành công là người đạt được mục [Đọc thêm…]