dan-bai-nghi-luan-ve-van-de-tac-dung-cua-viec-doc-sach

Dàn bài nghị luận về vấn đề tác dụng của việc đọc sách.

03/05/2022 Thế Kỉ 0

Dàn bài nghị luận về vấn đề tác dụng của việc đọc sách. I/.‌ ‌Mở‌ ‌bài:‌ ‌ – ‌ ‌Nêu‌ ‌ý:‌ ‌Có‌ ‌người‌ ‌vào‌ ‌thư‌ ‌viện‌ ‌đọc‌ ‌sách,‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌mua‌ ‌sách.‌ ‌ – Nhận‌ ‌định:‌  Đọc‌ ‌sách‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌tác‌ ‌dụng.‌ ‌ II/.‌ ‌Thân‌ ‌bài:‌ ‌ 1. Giải‌ ‌thích:‌ ‌ – “Sách”‌ ‌là‌ ‌kho‌ ‌tàng‌ ‌tri‌ [Đọc thêm…]