vi-sao-chi-pheo-lai-giet-ba-kien

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân vật chính.

02/12/2021 Thế Kỉ 0

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: “Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân [Đọc thêm…]