linh-chi-bao-tu-68

Bào tủ nấm Linh chi

24/07/2019 Dương Lê 0

Linh chi bào tử là gì? Linh chi bào tử là phối tử lưỡng tính của Linh chi và cũng là hạt giống đời sau của Linh chi. Bào tử lưỡng tính sau khi nảy mầm sẽ trở thành sợi [Đọc thêm…]