nghi-luan-nghe-thuat-giai-phong-duoc-cho-con-nguoi-khoi-nhung-bien-gioi-cua-chinh-minh-nghe-thuat-xay-dung-con-nguoi-hay-noi-cho-dung-hon-lam-cho-con-nguoi-tu-xay-dung-duoc

Nghị luận: Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được.

11/05/2021 Duong Le 0

“Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được”. (Nguyễn Đình Thi, “Tiếng nói của [Đọc thêm…]