lam-ro-net-dac-sac-cua-the-loai-ki-viet-nam-hien-dai-qua-hai-bai-ki-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-va-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-hoang-phu-ngoc-tuong

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

09/04/2022 Thế Kỉ 0

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Hướng dẫn làm bài: [Đọc thêm…]