nghi-luan-co-y-kien-cho-rang-gan-muc-thi-den-gan-den-thi-rang-nhung-co-nguoi-khac-lai-nghi-rang-gan-muc-chua-chac-da-den-gan-den-chua-chac-da-rang

Nghị luận: Có ý kiến cho rằng: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nhưng có người khác lại nghĩ rằng: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng

03/04/2021 Cô Hiền Phương 0

Có ý kiến cho rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” nhưng có người khác lại nghĩ rằng: “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng” Là bạn, bạn sẽ giải thích sao về [Đọc thêm…]