tu-nhan-de-va-y-nghia-vo-kich-toi-va-chung-ta-cua-tac-gia-lu-quang-vu-hay-viet-bai-van-nghi-luan-neu-suy-nghi-cua-em-ve-moi-quan-he-giua-ca-nhan-va-tap-the-trong-cuoc-song-ng

Từ nhan đề và ý nghĩa vở kịch: “Tôi và chúng ta” của tác giả L­ưu Quang Vũ, hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay.

05/02/2022 Dương Lê 0

Từ nhan đề và ý nghĩa vở kịch: “Tôi và chúng ta” của tác giả L­u Quang Vũ, hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về “mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong [Đọc thêm…]