cau-ton-tai-la-gi

Câu tồn tại là gì?

05/10/2020 Thế Kỉ 0

Câu tồn tại là gì? Khái niệm: Câu tồn tại là những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi là câu tồn tại. Một trong những cách tạo [Đọc thêm…]

cau-mieu-ta-la-gi

Câu miêu tả là gì?

05/10/2020 Thế Kỉ 0

Câu miêu tả là gì? Khái niệm: Câu miêu tả là những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm,… của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi là câu miêu tả. Trong câu miêu tả, [Đọc thêm…]

chu-ngu-cua-cau-la-gi

Chủ ngữ của câu là gì?

04/10/2020 Thế Kỉ 0

Chủ ngữ của câu là gì? – Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái,… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho [Đọc thêm…]