phan-tich-cai-toi-trong-tho-xuan-dieu.jpg

Phân tích cái tôi trong thơ Xuân Diệu

29/11/2019 Dương Lê 0

Phân tích cái “tôi” trong thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu là đại biểu xuất sắc nhất của Thơ mới, hiển nhiên giống như các nhà thơ mới, tiếng nói trong thơ Xuân Diệu cũng là tiếng nói khẳng định cái tôi cá nhân.