chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-la-mot-minh-chung-tieu-bieu-cho-nhan-xet-cac-nha-van-lang-man-thuong-tim-kiem-nhung-gia-tri-cao-dep-trong-nhung-canh-toi-tam

Nghị luận: Truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân) là một minh chứng tiêu biểu cho nhận xét: “Các nhà văn lãng mạn thường tìm kiếm những giá trị cao đẹp trong những cảnh tối tăm, khám phá cái cao cả trong những cái tầm thường”.

20/08/2021 Thế Kỉ 0

Truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân) là một minh chứng tiêu biểu cho nhận xét: “Các nhà văn lãng mạn thường tìm kiếm những giá trị cao đẹp trong những cảnh tối tăm, khám phá cái cao cả [Đọc thêm…]